Milana Stojadinović Milić

Milana Stojadinović Milić (1962) je redovni profesor za kompoziciono-tehničke discipline na Katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Autorka je nekoliko orkestarskih dela, velikog broja kompozicija kamerne muzike za različite instrumentalne i vokalno-instrumentalne sastave, solističkih i horskih kompozicija. Dela su joj premijerno i višestruko reprizno izvođena u zemlji i inostranstvu, zabeležena na kompakt diskovima, posebno, u okviru međunarodnog projekta Savremena simfonijska muzika Balkana. Partiture njene klavirske muzike i solo pesama objavljene su u više tematskih izdanja. Sarađivala je sa mnogim eminentnim izvođačima, orkestarskim i kamernim ansamblima, domaćim i inostranim. Dobitnica je niza priznanja za kompozitorsko stvaralaštvo.

O delu

U jesen 2018. godine, na podsticaj pijanistkinje Maje Rajković, komponovala sam Tristezzu… inspirisanu uspomenom na Dragana Šljivančanina, zvucima i predelima koje je on voleo i u kojima je nalazio sreću i mir. Majina svedočenja o osobi koja je umnogome obeležila njen život, rukovodila su me u pokušaju da muzikom nekako dotaknem Draganovo biće na onome svetu; trudila sam se da u ovaj mali muzički mozaik transponujem njegove životne radosti i muzičke „ljubavi“: sunčano primorje… italijansku renesansu… usamljeno razlistalo drvo usred prostrane zelene livade na visoravni pod samim nebom… i Mokranjčevo Tebe pojem…  Majino čudesno izvođenje pronelo je ovu skromnu minijaturu Evropom i svetom.