Fani Kosona

Fani Kosona (1969, Greece) je kompozitorka, pijanistkinja i matematičarka. Diplomirala je matematiku na Univerzitetu u Atini. Studirala je klavir na Nacionalnom konzervatorijumu u Atini, zatim na Ecole Normale de Musique de Paris, kod Bernarda Ringeissena; kontrapunkt i fugu na Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (u klasi J.-P. Holsteina i M. Merlet); orkestraciju na pariskoj Scola Cantorum (prof. P. Sciortino); kompoziciju u klasi Theodora Antoniou. Odbranila je doktorat iz kompozicije na Jonskom univerzitetu u Grčkoj.  Njen rad je zasnovan na primeni matematičkog modelovanja na komponovanje muzike, uz uvođenje koncepta „topološkog dizajna” u cilju generalizacije mikro-strukturnih koncepata, koji rezultuju širim konceptom muzičke forme i strukture. Korišćenjem teorijskih modela katastrofe, kompozitorka takođe predlaže dinamičke generalizacije dekonstruktivnih stavova na mikro- i makro-strukturnom nivou. Dobitnica je brojnih nagrada, a dela su joj zabeležena na brojnim nosačima zvuka. Vebsajt: fanikosona.wordpress.com

O delu

Ichnos (2018) je posvećen svim mojim studentima. Struktura ovog komada je bazirana na matematičkim alatkama iz domena topologije (šireg pojma geometrije primenjenog na apstraktne prostore). Ove matematičke alatke su ovde primenjene da bi se ispitali i kodifikovali nekoliki načini propagiranja gestova u zatvorenom sistemu. Kodifikovane poruke koje sadrže sisteme karakteristika emituju se iz jednog izvora (koji je ovde u najvećem delu kompozicije – klarinet), a zatim filtriraju saobrazno prirodi i mogućnostima svakog od preostalih instrumenata, pri čemu pokušavaju da reflektuju (ili, bolje rečeno, da odbiju) ono što dobijaju. Oni odgovaraju tako što šalju nazad nove verzije, od kojih svaka sadrži nov fidbek, stavljajući time isti interaktivni proces stalno iznova u pogon.

Naslov Ichnos je grčka reč u značenju „trag”. Ovo delo se odnosi na tragove svakog truda koji smo uložili, koji nastavlja da živi kroz višestruke mutacije, zahvaljujući interakcijama sa jedinstvenim ličnostima.