Žoao Pedro Oliveira

Žoao Pedro Oliveira (1959, Portugal / SAD) je profesor kompozicije (Corwin Endowed Chair in Composition) na Univerzitetu Kalifornije – Santa Barbara. Studirao je orgulje i čembalo, kompoziciju i arhitekturu u Lisabonu. Odbranio je doktorat iz kompozicije na Univerzitetu Stony Brook u Njujorku. Komponuje opere, orkestarska i kamerna dela, elektroakustičku muziku i eksperimentalne video radove. Dobitnik je preko pedeset nagrada za svoja kompozitorska ostvarenja, uključujući tri nagrade na Bourges Electroacoustic Music Competition, prestižne Magisterium Prize i Giga-Hertz Special Award, prve nagrade na takmičenjima Metamorphoses, Yamaha-Visiones Sonoras Competition, Musica Nova competition, Earplay Competition itd. Njegova muzika se izvodi širom sveta, snimljena je na preko 50 kompakt diskova, a njegovi izdavači su Doblinger, Babelscores, Suvini Zerboni, Associated Board of the Royal Schools of Music, Mostly Marimba Editions, Honey Rock Publications. Predavao je na Univerzitetu Aveiro (Portugal) i Federalnom univerzitetu Minas Gerais (Brazil), a kao gostujući profesor predavao je na više univerziteta. Objavio je nekoliko članaka u međunarodnim časopisima i knjigu o muzičkoj teoriji u 20. veku. Website: www.jpoliveira.com

O delu

Dark Energy za violončelo, kontrabas i elektroniku nastala je 2018. godine. U astronomiji i fizičkoj kosmologiji, tamna energija je forma energije koja još nije istražena, a veruje se da ispunjava čitav kosmos, izazivajući ubrzavanje njegove ekspanzije, od Velikog praska do konačne budućnosti. Zbog toga i ova kompozicija teži da bude mračna i energična.

Delo je nastalo kao porudžbina Dua Contracello.