Srđan Hofman

Srđan Hofman (1944–2021), bio je jedan je od najuglednijih srpskih kompozitora, profesor emeritus kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i šef Tonskog studija Fakulteta.

Studije kompozicije završio je 1968. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu (danas Fakultet muzičke umetnosti) u klasi Stanojla Rajičića, a potom u istoj klasi i magistrirao 1972. godine.

Opus Srđana Hofmana sačinjavaju brojna orkestarska, vokalno-instrumentalna, kamerna, solistička i horska dela, među kojima su mnoga izvođena na vodećim domaćim i inostranim festivalima, kao što su Muzički bienale Zagreb, Svetski dani muzike (Nemačka, Švedska, Rumunija), Festival elektronske umetnosti (Finska), Festival elektroakustičke muzike u Buržu (Belgija) i  BEMUS.

Objavio je veliki broj tekstova iz oblasti savremene muzike, a autor je i knjige Osobenosti elektronske muzike.

Hofman je dobitnik mnogih nagrada, između ostalih prve nagrade na Internacionalnoj tribini kompozitora 1994. i 1995. godine, nagrada Stevan Mokranjac, nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Velike plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Srđan Hofman je bio dekan Fakulteta muzičke umetnosti (1989–1998) i prorektor Univerziteta umetnosti (2007–2009). Bio je jedan od osnivača i prvi selektor programa Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu i sekretar nacionalne sekcije ISCM.

O delu

Elipse Concerto grosso za violu, violončelo i kamerni gudački orkestar završeno je 2020. godine, a komponovano po porudžbini violiste Saše Mirkovića. Delo se zasniva na jednoj kompleksnoj dramaturgiji eliptičnih odnosa u svim dimenzijama muzičkog toka, ali i njegovih semantičkih „skrivalica“.