Ivan Božičević

Ivan Božičević (1961), kompozitor, orguljaš, pijanista, aranžer i jazz muzičar. Studirao je kompoziciju u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića, a orgulje u Frankfurtu kod Edgara Krappa. Živi i radi u Splitu kao profesor kompozicije na Umjetničkoj akademiji. Autor je četiri simfonijske kompozicije, kao i brojnih kamernih, solističkih, horskih i elektronskih dela. Interesuju ga različiti žanrovi (barokna, elektronska, jazz i world music) i mogućnosti njihovih međusobnih prožimanja. Dela mu se izvode i snimaju širom Evrope i SAD-a, objavljena su na 19 nosača zvuka  i štampana kod nekoliko američkih izdavača (Walton Music, EC Schirmer, Abundant Silence, Hinshaw), kao i kod nemačkog Schott-a.

Pored domaćih priznanja (Hristićeva nagrada, Srebrna medalja Univerziteta umetnosti u Beogradu), Božičević je dobitnik brojnih inostranih kompozitorskih nagrada – ArtsLink Fellowship Award, Garth Newel Composition Award, Third Millenium Ensemble Award, Alienor Harpsichord Composition Award, Asylum Saxophone Quartet Prize, AGO/ECS Publishing Prize, AGO Marilyn Mason Prize, Random Access Music Award, International Clarinet Association Prize, (SAD), John Clare Society Award, Invitation to Composers Project (Velika Britanija), Trio Anima Mundi Prize (Australija), nagrada na konkursu Hora Praške Filharmonije (Češka), nagrada na konkursu ansambla Sofijskisolisti (Bugarska), Premio Cristóbal Halffter (Španija).

O delu

Kao i u mnogim ranijim delima, u kompoziciji The Quietude of Stones tragam za logički čistom i pregledno strukturiranom formom, koja dopušta da subjektivni, lirski elementi izraza slobodno prosijaju. Cela forma se temelji na dosledno sprovedenoj harmonskoj progresiji, u kojoj se između susednih akorada tek jedan od pet glasova polustepenski pomera naniže, dok ostali glasovi ostaju statični.