Lazar Đorđević

Lazar Đorđević (1992, Srbija) asistent je na Katedri za kompoziciju (oblast kompoziciono-tehničke discipline) Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu od 2017. godine. Studije na Katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Zorana Erića, upisuje sa sedamnaest godina, a po završetku master studija, kao najmlađi doktorand, doktorske akademske studije.

Pored akademskog obrazovanja u Srbiji usavršavao se i u inostranstvu pohađajući kompozitorske radionice koje su vodili Peter Ablinger (Austrija), Vinko Globokar (Francuska/Slovenija), Stiven Maknef (Velika Britanija), Sidni Korbet (SAD/Nemačka), Johanes Krec (Austrija) i Jan Robin (Francuska).

Kompozicije Lazara Đorđevića izvođene su u Srbiji i inostranstvu na značajnim festivalima i manifestacijama kao što su: isaFestival, International Rostrum of composers, Sarajevo Sonic Studio, Međunarodna tribina kompozitora, Rossi Fest, OKTOH, КОMА, FESTUM, Еufonija, Dani Vojina Komadine, U čast Predraga Miloševića i drugim.

Njegova dela izvodili su najznačajniji srpski ansambli: Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, Ansambl za novu muziku Gradilište, Camerata Academica, Ansambl Metamorfozis, Beogradski trio, TAJJ gudački kvartet, Kragujevački simfonijski orkestar i drugi. Đorđević je sarađivao sa istaknutim srpskim solistima među kojima treba izdvojiti violistu Sašu Mirkovića, violončelistu Nemanju Stankovića i akordeoniste Vladimira Blagojevića i Darka Dimitrijevića.

Član je Udruženja kompozitora Srbije (od 2015) i Sokoja (od 2017).

Kompozicijom D-Madness, za violu i 15 gudača je predstavljao Srbiju (2021) na 67. International Rostrum of Composers (IRC). Dobitnik je više nagrada i priznanja, uključujući Đurđevdansku nagradu Grada Kragujevca u oblasti umetnosti za najbolju kompoziciju izvedenu u 2021. godini.

O delu

Kompozicija D-Madness za solo violu i 15 gudača porudžbina je violiste Saše Mirkovića i premijerno je izvedena 2019. godine na koncertu naslovljenom La Folia. Glavna ideja dela je da se kroz niz međusobno povezanih varijacija u potpuno novom kontekstu oživi dobro poznata vanvremenska tema La Folia. Najveći izazov predstavlja izmeštanje teme iz stilskog konteksta vremena u kome je nastala u kontekst savremene muzike i kompoziciono-tehničkih aspekata individualnog stila samog autora. Tokom kompozicije tema se transformiše i prilagođava svom novom okruženju, koje njene prepoznatljive komponente, melodiju, harmoniju i ritam, prikazuje u novom svetlu. Naslov D-Madness (The Madness) nagoveštava tonsku orijentaciju kompozicije in D, ali i njenu dramaturgiju. Harmonski šablon teme zadržan je u vidu ustaljene basove linije iz čijih se alikvotnih nizova kreiraju sazvučja u vertikali. Rezultat je balans između arhaičnog i avangardnog zvuka.