Andreja Andrić

Andreja Andrić (1973, Srbija) je srpski kompozitor i programer, koji živi u Orhusu u Danskoj. On istražuje dodirne tačke matematičkih procesa, intuicije i slučajnosti i koristi kompjutersko programiranje kao ključno sredstvo umetničkog izražavanja. Sa primarnim interesovanjem za kompoziciju i izvođenje za svoj umreženi laptop/smart­phone ansambl, aktivan je i kao kompozitor vokalne i instrumentalne muzike i kreator video i multimedijalne umetnosti. Njegova dela su izvođena na manifestacijama kao što su ICMC (Međunarodna konferencija za kompjutersku muziku) 2022. (Limerick, Irska), ADAF (Atinski festival digitalne umetnosti) 2021, Svetski dani muzike 2019. u Talinu, Estonija. Doktorirao je muzičku informatiku na Državnom univerzitetu u Milanu, Italija. Finalista je međunarodnog kompozitorskog konkursa Franco Evangelisti u Rimu 2020. sa kompozicijom Meditacija II za violinu i klavir, i dobitnik Prve i Druge nagrade za elektronsku muziku na festivalu SONOM u Montereju u Meksiku 2017. i 2014. sa kompjuterskim kompozicijama Spill i Spread.

O delu

U kompoziciji Summertide kombinuje se sistematično istraživanje parova tradicionalnih tercnih akorada sa beskrajnom generativnom melodijom, koja nastaje različitim raspoređivanjem pojedinačnih tonova iz pomenutih sazvučja. Jedanaest akorada koristi se tokom čitave kompozicije i oni se spajaju u sve moguće parove, što daje ukupno 110 kombinacija. Blistavost atmosfere, osećanje nemirnog, upornog, stalnog pokreta i neočekivani obrti koji se stalno dešavaju u muzici, daju komadu njegov naslov. Delo teži tome da pronađe neotkrivene mogućnosti, nova značenja i osećanja u tradicionalnim konsonantnim harmonijama i poznatim odnosima instrumenata.