Sonja Mutić

Sonja Mutić (1984, Srbija) diplomirala je kompoziciju na FMU u Beogradu i završila je postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Gracu. Trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Harvard Univerzitetu, pod mentorstvom Haje Černovin i Hansa Tučkua. Usavršavala se na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu kod renomiranih kompozitora, kao što su Volfgang Rim, Beat Furer, Mark Andre, Rebeka Saunders, Eno Pope i dr. Njena dela izvođena su na festivalima Impuls, Lucerne Festival, Gaudeamus Muziekweek, International Rostrum of Composers, Festival Ensemble(s), MusicOlomouc, mise-en, LBO Songbook, Summer of Sounds, Echofluxx, Culturescapes i dr. Sarađivala je sa ansamblima Klangforum Wien, Elision, Cairn, Schallfeld, National Sawdust, Ensemble for New Music Tallin, Constellation Chor, Studio 6 itd.

Nagrade, priznanja, rezidencije: DAAD artist-in-residence za 2022, Adelbert W. Sprague Prize (2021, 2020), Hildegard Competition (2020), Impuls (2019), Styria-Artist-in-Residence (2018), Judith Lang Zaimont (2017), Festivalul Internaţional Sigismund Toduţă (2017), Weimar Competition (2016), Künstlerhaus Boswil аrtist-in-residence (2014-15), YCM (2014), pre–art (2013), Josip Slavenski (2011).

O delu

Kompozicija Resound II je nastala iz slušanja bogatog i suptilnog sveta alikvota pojedinačnih tonova i dvozvuka na klaviru. Ovi zvuci su opšte poznati, međutim njihova akustička površina sakriva dinamičan svet njihovih soničnih unutrašnjosti. Kroz amplifikaciju ovog sveta sam pronašla harmoniju u koju sam želela da zaronim i koja pruža mogućnosti za dalje istraživanje. U konačnoj verziji komada klavir je tretiran kao rezonantno telo kroz koje su svi ostali instrumenti i glasovi ujedinjeni. Alikvoti se pojavljuju i nestaju kako naša percepcija prelazi s akustičnih instrumenata na elektroniku i s jednog harmonskog oblaka na drugi.