Smiljana Vlajić

Smiljana Vlajić (1971, Srbija), kompozitor, doktor umetnosti, redovni je profesor Akademije umetnosti Novi Sad. Pored kompozitorskog i predagoškog rada, bavi se muzičkom teorijom i aktivnim proučavanjem kretanja savremenog stvaralaštva. Kao direktor pokrajinskog Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski kreira i realizuje brojne koncerte, tribine, radionice i druge kulturne programe u Srbiji i regionu. Ostvaruje intenzivnu saradnju sa institucijama kulture srpske dijaspore i nacionalnih udruženja u Južnoafričkoj Republici, Temišvaru, Budimpešti, Beču, Parizu… sa kojima su ostvareni zajednički umetnički programi.

Gostujući je profesor na više umetničkih akademija i u zemlji i instranstvu.

Najčešće izvođena dela:Тrio za obou, klarinet i fagot; Varijacije za obou, klarinet i fagot; Gudački kvartet; Igra volhova za violinu i violončelo, Tabula smaragdina za mešoviti hor, orkestar i elektroniku; simfonijske poeme Igra utrnule stvarnosti i Opus Alchemicum; Kuća odbeglih ideja za gudački orkestar; Devana za flautu i gurački orkestar; Perun je samo na kratko zaspao, multimedijalni projekat; Ladina kletva za klavir, itd.

O delu

Delo Devana (vilinsko kolo), za flautu i gudački orkestar, inspirisano je prehrišćanskom staroslovenskom mitologijom i posvećeno je boginji šume, lova, reka i jezera – Devani, supruzi staroslovenskog boga Velesa.

Delo nas vodi u neka prastara vremena kada je priroda u očima čoveka bila oduhovljena, a sav živi i neživi svet smatran jednakim i jednim. Vreme, u kojem je život imao smisao samo onda kada sve što postoji ima dušu i misao, kada dela u sadejstvu sa svojim okruženjem. Vreme, kada je svet prirode, čoveka i duhovnog sveta bio jedan i isti, i gde je svako nalazio svoje mesto u obimu i meri koje su mu samom svojom prirodom predodređene, da ga živi u svoj svojoj punoći…