Jana Andreevska

Jana Andreevska (1967) završila je osnovne i master studije kompozicije na Fakultetu za muzičku umetnost Univerziteta u Skoplju. Usavršavala se na brojnim kursevima poznatih kompozitora, u Holandiji, Poljskoj, SAD i Severnoj Makedoniji.

Od 1995. predaje kompoziciju, polifono komponovanje, muzičke oblike i analizu na Fakultetu za muzičku umetnost u Skoplju.

Bila je dobitnica stipendija za istraživački rad i predavačica na Državnom univerzitetu Arizone (Tempi, SAD), Muzičkoj akademiji u Ljubljani, Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, Kraljevskim konzervatorijumima u Liježu i Monsu, Jasar univerzitetu u Izmiru, Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, Jerusalimskoj muzičkoj akademiji itd.

Njene kompozicije izvodili su i snimali mnogi renomirani solisti i izvođači u Severnoj Makedoniji i širom Evrope, kao i ona sama. Snimci njene muzike dostupni su na CD izdanjima koja su objavili SOKOM, Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik, Peer Music, Zefir Records.

O kompoziciji

Komad Ako umram… [If I die…] bio je porudžbina festivala Ohridsko leto, 2021. godine, za ansambl kojim je dirigovao Paskal Galoa. Posvećen je kompozitorkinoj nekadašnjoj prijateljici i saradnici, sopranu Mileni Arsovskoj. Zasnovan je na makedonskoj narodnoj poeziji iz zbirke braće Miladinov, a bavi se sveprisutnom temom neizbežne smrti i transformacijom materije i duha u novi život.

(Ako umram, da ne žaljaš /Da ne žaljaš, da ne plačiš;/ Da me zeiš vo skutei, / Da m’odnesiš na gemija / Da me frliš po moreto / Ќe se storam morska riba, / Ќe me fatet ribarite, / Ќe m’istaet na nof pazar; / Ti d’izleziš, da me kupiš, / Da me variš, da me pečiš, / Ќe se storam praf i pepel, / Da me zberiš v al šamija, / Ta da pojdiš vo gradina, / Tamo da me isposeiš. / Ќe izlezam ramn’ bosiljok, / Što go noset devojkite, / Devojkite v pazuite; / Ќe izlezam belo cveќe, / Što go noset junacite, / Junacite pod fesoi.)

U jednom segmentu kompozicije korišćena je parafraza korala “Ich ruf zu dir” iz Koralnog preludijuma BWV 639 Johana Sebastijana Baha.