Svetlana Savić

Svetlana Savić (1971) je redovni profesor na Katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umet­nosti. Od 2011. godine godine predaje na In­ter­disciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Sarađivala je sa renomiranim izvođačima, ansamblima i orkestrima kao što su Beogradska filharmonija, Simfonijski orkestar RTS, Akademski hor „Collegium musicum”, BGO „Dušan Skovran”, Gudači Svetog Đorđa, Ansambl za novu muziku, Ansambl „Gradilište”, Ansambl „Metamorfozis”, BKO „Ljubica Marić, trio „Pokret” i drugi.

O kompoziciji

Tužbalice za klavirski trio i elektroniku nastajale su nekoliko godina, u obrisima, jedna po jedna. Svake godine sam gubila nekog važnog i bliskog i bilo mi je teško da komponujem. Zato sam se u ovoj kompoziciji oslonila na uzorke i citate koji su „pričali moju priču”.