Đorđe Marković

Đorđe Marković završio je osnovne i master studije kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Zorana Mulića, a potom i postdiplomske studije kompozicije na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu u klasi Beata Furera. Prethodno je diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Dela su mu izvođena na festivalima kao što su Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Izlog suvremenog zvuka u Zagrebu, Kings Place Festival u Londonu, Crossroads u Salcburgu, Rainy Days u Luksemburgu, Contrasti u Trentu, Impuls u Gracu, MIKSTUR u Barseloni, New Music Week u Larisi (Grčka), reMusik u Sankt Peterburgu, XII Festival de Música Contemporánea Zahir u Sevilji, Festival nove muzike Univerziteta Severne Ajove – UNI (SAD), itd.

Njegovu muziku izvodili su ansambli kao što su London Sinfonietta, United Instruments of Lucilin, Synaesthesis, Klangforum Wien+PPCM, MotoContrario, Aleph Gitarrenquartett, Moskovski ansambl za savremenu muziku – MSME/MASM, Vertixe Sonora, Ansambl Studio 6 i drugi.

Partiture ovog autora nalaze se u katalogu francuskog izdavača BabelScores.

O kompoziciji

pneuma je elektroakustičko delo u kojem sam pokušao da zvučne informacije na fiksnom mediju koristim kao proširenje zvučne palete akustičkog instrumenta. U tom smislu ideja i inspiracija bila je da se harmonika ne tretira uobičajeno kao klavirski i harmonski instrument, već kao duvački (što ona i jeste) tako da se element daha kao propratna komponenta zvuka dodatno istakne ili čak učini glavnim materijalom; drugim rečima, da se zvuk daha kao pozadinska zvučna komponenta (svakog) duvačkog instrumenta pomeri u prednji plan te da se harmonika približi onoj neposrednosti kakvu imaju (duvački) instrumenti čiji zvuk se pokreće/upravlja neposredno ljudskim dahom. Naziv je starogrčka reč koja, sa jedne strane, označava ljudski dah i dušu, a sa druge (mehanički) pokret vazduha… Delo je komponovano na poziv akordeoniste Branka Džinovića.