Snežana Nešić

Snežana Nešić je studirala kompoziciju i har­moniku u Kijevu i na Akademiji za muziku u Hanoveru (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) i na Univerzitetu Montreala (Kanada). Od 2011–2023. je bila docent za kompoziciju na Akademiji za muziku u Hanoveru, a bila je takođe i gostujući profesor na akademijama u Lajpcigu, Skoplju i Montrealu. Od oktobra 2023. će predavati kompoziciju na muzičkoj akademiji Dr. Hoch’s Konservatorium u Frankfurtu.

Snežana Nešić je predsednik Saveza kompozitora Severne Nemačke (DKV) i osnivač i vođa ansambla ur.werk. Kao kompozitor, dobitnik je brojnih internacionalnih nagrada kao što su „Andrea Ceraso Rome Award” 2022, 1. nagrada na Međunarodnom kompozitorskom takmičenju Molinari Kvarteta, 1. nagrada Vajmarskog proleća, kao i priznanje Međunarodnog kompozitorskog takmičenja „J. S. Bah” u Ajzenahu. Radila je sa mnogim orkestrima i ansamblima kao što su Simfonijski orkestar Montreala, ECM+, Quartet Quasar, kao i sa operskom kućom Chants Libres i Operom u Hanoveru. Opera u Montrealu će u sledećoj sezoni izvesti njenu novu augmented-reality operu.

O kompoziciji

Gestika cele kompozicije Danse Mystique bazira se na kretnjama u plesu derviša: kao što se on, okrećući se oko svoga srca istovremeno okreće oko Božanstvene osovine sveta, tako se i u mojoj kompoziciji muzički fragmenti „vrte” oko svoje harmonske osovine. Postepenim ubrzavanjem se tako teži ka „Ek-stazi” i nekoj vrsti muzičke dematerijalizacije, naročito onda kada konkretne melodijske linije prelaze u „svetlosni” tremolo. A kao centralno karakterno obeležje muzike pomenula bih pre svega onu vrstu „čežnje”, koju najbolje opisuje persijski Sufi-pesnik Rumi, onda kada govori: „Ne bih mogao da znam šta je ljubav da nisam osetio ovu čežnju. Sve što se radi neumereno postaje dosadno, osim ove poplave preobilja što kulja ka tebi.”