Pol Pankert

Pol Pankert (1965) studirao je violinu u Liježu i Diseldorfu. Njegova muzička aktivnost primarno je usmerena na interpretaciju savremene i barokne muzike. Kao solo violinista holandskog ansambla za savremenu muziku Ensemble’88, izveo je na stotine kompozicija, uključujući brojne premijere, često blisko sarađujući sa kompozitorima.

Svoju kompozitorsku aktivnost započinje ostvarenjem Spaltung iz 2008. godine, koje mu je donelo nagradu za kompozitore koju dodeljuje Kraljevska akademija Belgije. Od tada, komponovao je veliki broj dela, uključujući porudžbine za Orgelpark Amsterdam, Ars Musica Festival (Brisel), Festival van Vlaanderen, Ostbelgienfestival, Flagey Brussels…

Iako njegove kompozicije ne mogu zaista da se svrstaju u neki određeni stil, sve imaju jednu zajedničku osobinu: blisku vezu sa baroknom muzikom.

Pol Pankert je koosnivač društva za savremenu muziku KL-EX (Klang-Experimente), koje deluje u Istočnoj Belgiji.

Dobio je zvanje Istočnobelgijskog umetnika (Künstler Ostbelgiens), 2017. godine. Krunu tog perioda predstavlja CD/LP izdanje connected iz 2020. godine.

O kompoziciji

Partita Ritardata za klavir i živu elektroniku (2021) obuhvata sledeće stavove:
– Preludio rimbalzante
– Allemanda ipnotica
– Corrente inciampante
– Sarabanda quasi cromatica
– Giga fuggenda

Pored savremene muzike, već dugo se intenzivno bavim baroknom muzikom. Stoga ne iznenađuje to što se muzičke forme ove epohe ogledaju i u mojim kompozicijama.

Tako, stavovi ove Partite imaju svoje tipične karakteristike. Nakon slobodnog Preludijuma, Alemanda je u strogom 4/4 taktu. Nakon Kurante u kojoj zvukovi „jure” jedan drugog, sledi spora Sarabanda u 3/4-skom taktu i sa tipičnim akcentima na prvom i drugom otkucaju. Žiga plesnog karaktera zaključuje delo.

Termin „ritardata” (zadržana, u kašnjenju) odnosi se na efekat zadržavanja (delay) koji se pojavljuje kroz čitavo delo u veoma različitim varijantama i čini suštinski deo kompozicije. Zahvaljujući suptilnim variranim transpozicijama ovih zadržanih zvukova, zvuk klavira dobija mikrotonalnu komponentu.