Svetlana Maksimović

Svetlana Maksimović (1948) školovanje je završila u Beogradu, a doktorirala je u Torontu (Kanada). Već duži niz godina piše muziku za različite ansamble, uključujući desetak dela za solo klavir, violinu i violončelo, kao i nekoliko kompozicija za veliki simfonijski orkestar. Njena ostvarenja našla su se mnogo puta na programu Međunarodne tribine kompozitora, na autorskim koncertima u Beogradu i drugim gradovima Srbije, ali i u drugim zemljama (Kanada, SAD, Francuska, Italija). Njena interesovanja za muziku su široka, od starih tradicija, azijskih i evropskih, crkvenoslovenskih, sa afinitetom prema lestvicama nazvanim „modusi”. Pri komponovanju oblikuje materijal tražeći njegov imanentni izraz, ne istražujući samo izabranu tehniku ili izabrani koncept forme ili jezika, čime bi se iscrpljivali smisao i usmerenje dela. Ta odlika obeležava njenu muziku u celini, iako kroz razne periode stvaralaštva. Predavala je harmoniju i kontrapunkt, a takođe je pisala o nekim aspektima muzike i pojedinim delima drugih savremenih autora.

O kompoziciji

Muzika Iz međulužja posvećena je suštini poetsko-jezičkog izraza Momčila Nastasijevića. Suštini koja „peva” arhaičnim srpskim jezikom. On dočarava slike predela i melanholiju, po malo beznađa, a onda i čudnu nit opstajanja u močvarnim, tmurnim, ali nekad ponovo ozelenelim prostorima novih rađanja.