Ana Kazimić

Ana Kazimić (1985) diplomirala je kompoziciju sa muzikom za balet Ljubav – mož novih buđenja, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorske akademske studije kompozicije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom Zorana Erića, sa plesnom fantazijom Muerto de amor za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i igrače. Zaposlena je kao docent za užu umetničku oblast Kompozicija i dirigovanje na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Pobednik je konkursa za mlade kompozitore u okviru projekta „Triorka”, pokrenutog od strane Norfolk County Council’s Music Service (Engleska). Na Međunarodnom konkursu za kompoziciju povodom proslave 1700 godina Milanskog edikta, njena kompozicija ocenjena je kao najbolja. Jedan je od pet izabranih kompozitora u svetskoj selekciji za Aurora Fine Arts Festival u Stokholmu. Po izboru žirija Međunarodnog društva za savremenu muziku – ISCM, delo Ane Kazimić je izvedeno na festivalu Svetski dani nove muzike (World New Music Days) na Novom Zelandu.

Usavršavala se kod eminentnih kompozitora među kojima su Kšištof Penderecki, Sven-David Sandstrem, Johanes Šelhorn, Aleksandar Milenbah, Pol Pinjon.

O kompoziciji

Gudački kvartet br. 1 sadrži tri stava. Jedna tema se provlači kroz prvi i treći stav kompozicije u brojnim preobražavanjima i fragmentiranjima, sa raznovrsnim motivskim i kontrapunktskim radom. Uz nju prisutni su i segmenti bazirani na akordima različitih struktura. Drugi stav je plesnog karaktera, laganog tempa, sa metričkim variranjima i sa novom temom.