Džordž Kristofi

Stvaralaštvo Džordža Kristofija predstavljeno je do sada u više od petnaest zemalja širom sveta, u dvoranama i na festivalima kao što su Svetski dani muzike Međunarodnog društva za savremenu muziku (ISCM), Spontaneous Combustion New Music Festival, APNM Chamber Music Festival for the 21st Century, LondonEar Contemporary Music Festival, Seoul International Computer Music Festival, Međunarodna tribina kompozitora, ‘Clarinet baix i electronica’ by PHONOS-FUNDACIÓ MÚSICA CONTEMPO­RÀNIA, International Music Festival Heidelberger, ‘Attention Musiques Fraîches !’ Festival, Pescara Fiera, Nuova Musica a Treviso, The Pharos Contemporary Music Festival, ECO Sound, Centro Culturale San Fedele i drugi. Njegova ostvarenja emitovana su na programu BBC Radio 3. Kao učesnik različitih međunarodnih programa za umetnike (Centre Acanthes, Fondation Royaumont, Ircam Academy, Premio Niccolò Castiglioni, the VICC Residency itd), pohađao je kurseve kompozicije poznatih umetnika među kojima su Fernihau, Šjarino, Hosokava, Nojvirt, Harvi, D›Adamo i drugi. Kao dobitnik nekoliko grantova i stipendija, Džordž Kristofi je studirao kompoziciju na Univerzitetu Jorka u klasi Tomasa Simakua i stekao je master diplomu sa najvišim oceanam, a potom i doktorat iz kompozicije. Trenutno je angažovan kao docent za muzičku teoriju i kompoziciju na Evropskom univerzitetu Kipra. Njegovu muziku objavljuje italijanska izdavačka kuća ARS Publica.

O kompoziciji

Ostvarenje poème I predstavlja aluziju na pesmu e. e. kamingsa !blac. Moj cilj nije bio da muzičari izgovaraju pesmu kao takvu, već sam koristio tekst kako bih izvukao specifične zvučne kvalitete koji nastaju prilikom čitanja. Takođe, način na koji su reči i slova aranžirani – a koji deluju kao rezultat pesnikove namere da vizuelno predstavi semantičko značenje pesme – uticali su i na muzički narativ.