Dragan Tomić

Dragan Tomić (1977) magistrirao je u klasi dr Dimitrija Bužarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju. Do sada je napisao kompozicije za različite instrumentalne, vokalno-instrumentalne i vokalne ansamble, od kompozicija za solo instrument, preko kamerne i simfonijske muzike. Kao kompozitor i aranžer sarađuje sa Akademskim horom SKC Univerziteta u Nišu, Ženskim horom SKC Univerziteta u Nišu, Niškim kamernim horom, Niškim simfonijskim orkestrom, Kamernim orkestrom Concertante Fakulteta umetnosti u Nišu. Njegova dela izvođena su na koncertima i festivalima u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Sloveniji, Španiji, Francuskoj, Bugarskoj, Engleskoj, Ekvadoru, Poljskoj, Grčkoj i Rusiji. Zaposlen je kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.

O kompoziciji

Kyrie eleison za mešoviti vokalni oktet (dva soprana, dva mecosoprana, dva tenora, bariton i bariton-bas) je a cappella kompozicija, koja uz Konstantinovu fugu za gudače i In hoc signo vinces za soliste, mešoviti hor i klavir, čini trilogiju inspirisanu likom i delom Konstantina Velikog. Prvi deo je napisan u maniru zapadnoevropske crkve, a drugi deo sadrži dozu pravoslavlja i naše duhovnosti. Karakteristike ovog dela su: sonoristika, klasteri, pedal, solističke deonice, naslojavanje, latinski tekst (molitva).