Tomislav Oliver

Tomislav Oliver (1987) diplomirao je muzikologiju i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi akademika Marka Ruždjaka. Školovanje nastavlja na akademiji Mozarteum (Salcburg) u klasi Štefana Vinklera, na Visokoj katalonskoj školi za muziku – ESMUC (Barselona) u klasi Maurisija Sotela, na studijama elektronske kompozicije i sound design-a na Univerzitetu umetnosti u Gracu u klasi Marka Ćićilijanija i Franka Bedrosijana, te na IRCAM-u (Cursus) u klasi Pjera Jodlovskog. Usavršavao se na majstorskim kursevima kompozitora kao što su Najdžel Ozborn, Rafael Sendo, Klaus Lang, Stefan Prins, Stiven Staki, Rebeka Sonders, Elena Mendoza, Martin Matalon, Žoao Pedro Oliveira, Mihael Bajl i mnogi drugi.

Komponovao je niz dela za solističke instrumente, kamerne sastave, instrumente sa elektronikom, orkestar i akuzmatsku muziku. Autor je i muzike za eksperimentalne filmove, balet i savremeni ples. Sarađuje s brojnim umetnicima iz različitih područja umetnosti. Od 2018. radi na Odsjeku za kompoziciju i teoriju muzike na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gde predaje analizu muzike 19. i 20. veka. Od 2023. godine je deo umetničkog vođstva Muzičkog bijenala Zagreb.

O kompoziciji

Mixórdia IV „transmitting” za solo flautu četvrta je kompozicija u ciklusu Mixórdia koji karakteriše opsednutost posmatranjem umet­ničkog dela kao heterotopije, ontološkog prostora u kome fragmenti mogućih muzičkih narativa koegzistiraju zajedno, ali bez imanentne i unapred određene hijerarhije. Pokušao sam da prikažem ovakvo zvučno mesto suprotstavljenih perspektiva kroz modularnost mikro gesta i odmak od tradicionalnog građenja dramaturgije i upravljanja vremenom. Dva zvučna sloja, flauta i glas, sukobljavaju se i prekidaju jedan drugog, što dovodi do dramaturškog kolapsa koji iza muzike ostavlja samo tišinu kao temeljni narativ.