Džuli Žu

uli Žu je kompozitorka, umetnica i izvođačica na instrumentu karijon. Dobitnica je stipendije Paul and Daisy Soros Fellowship za svoj interdisiplinarni rad u oblasti vizuelne i audio umetnosti, koji predstavlja u međunarodnim okvirima. Žu je studirala matematiku na Univerzitetu Jejl (Yale University), izvođaštvo na Kraljevskoj školi za karijon u Mehelenu, Belgija (Royal Carillon School „Jef Denyn”), stekla je master diplomu na Koledžu Hanter (Hunter College) u Njujorku, a trenutno pohađa Doktorske umetničke studije kompozicije na Univerzitetu Stenford (Stanford University).

O kompoziciji

Naslov kompozicije nadir aux pommes je uzet iz filma Céline et Julie vont en bateau: Phantom Ladies Over Paris Žaka Riveta, iz 1974. godine. Komad govori o prijatelju koji je veoma sličan tebi, a u isto vreme i veoma različit. Šarmantan, ponekad komičan, odnos zasnovan na saradnji i takmičenju, pri čemu oba prijatelja žele da se nametnu i da plešu na onim drugim. Zlatna ribica u akvarijumu (živa ili virtuelna) je svedok ove interacije. Kompozicija takođe govori o tome kako nas poklanjanje pažnje određenim zvučnim objektima ometa i stvara utisak apsurtda. Video rad koji je napravljen korišćenjem besplatnih video snimaka ribica bio je dovoljno zabavan da bi bio uključen u samo izvođenje.