Tatjana Milošević Mijanović

Tatjana Milošević Mijanović (1970) diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića, pod čijim je mentorstvom 2013. godine odbranila i doktorski umetnički projekat – kamernu operu pod nazivom Ko je ubio princezu Mond. Danas je redovni profesor na Katedri za kompoziciju na istom fakultetu. Pedagoškim radom bavi se i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci kao profesor kompozicije. Kao gostujući profesor, boravila je na Univerzitetu The Old Dominion u Norfolku (SAD). Bila je predavač i član žirija na kursu za mlade kompozitore 15th Young Composers Meeting u Apeldornu (Holandija).

Njene kompozicije izvođene su na brojnim značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u većini evropskih zemalja, SAD, Južnoj Koreji, Kini kao i u našoj zemlji i regionu (BEMUS, NIMUS, Međunarodna tribina kompozitora, Muzički biennale Zagreb…) Sarađivala je sa renomiranim domaćim i inostranim izvođačima i ansamblima: Simfonijski orkestar RTS, Beogradska filharmonija, Gudači Svetog Đorđa, Ansambl za novu muziku Gradilište, Trio Pokret, Trio Singidunum, Akademski hor Collegium musicum, Beogradski barok, Het trio (Holandija), De Ereprijs (Holandija), Creo (SAD)…

Pod pokroviteljstvom organizacije UNESCO, učestvovala je u projektu Waterproof u okviru koga je izvedena i objavljena njena elektronska kompozicija Tribute for Fort Honswijk. Dobitnik je više domaćih i inostranih nagrada za muzičko stvaralaštvo.

O kompoziciji

Intermissions za simfonijski orkestar predstavlja svojevrsni eksperiment u okviru istraživanja percepcije kontinualnosti („uređenosti“) i diskontinualnosti („neuređenosti“) muzičkog toka. Kompoziciju karakterišu pripremljeni i iznenadni zastoji koji stvaraju in abstracto doživljaj neprekidnosti ili isprekidanosti.

Intermissions se bazira se na dva kontrastna muzička sadržaja: „apstraktnom“, koji se, poput spirale, neprekidno vraća na inicijalis ispisujući pri tome sve složenije transformacije već percipiranog muzičkog materijala, i „realističnom“, koji se odlikuje pravilnim metričko-formalnim celinama i doslovnim ponavljanjima. Kao i u ranijim kompozicijama, istražuje se kompatibilnost krajnje kontrastnih tematskih sadržaja.