Hideki Kozakura (Japan) vodi profesionalni život kao pijanista i kompozitor. Njegova pobednička ostvarenja dobila su sledeća priznanja: nagradu Japanskog simfonijskog udruženja, Nagoja nagradu za kulturnu promociju, Prvu nagradu na Takemicu takmičenju za kompoziciju, stipendije i istraživačke stipendije Nomura fondacije, kao i nagradu Društva za izvođačke umetnosti iz oblasti kulture, Nagradu za kulturu i nauku Berlina, te nekoliko nagrada na klavirskim takmičenjima.

Delo Dvě sovy (Dve sove) komponovano je na stihove Petera Borkoveca i premijerno ga je izvela češka pevačica Miroslava Časarova u Pragu 2009. godine, u okviru Klangnetz koncertnih serija. Bio sam veoma inspirisan njegovim majstorski kompleksnim rečima.