Tomislav Zografski (Makedonija) je jedna od najreprezentativnijih ličnosti makedonske muzike u drugoj polovini 20. veka. Muzičko obrazovanje stekao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a po povratku u Makedoniju najveći deo svoje karijere proveo je kao jedan od prvih i najpriznatijih profesora na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, iznedrivši nekoliko značajnih makedonskih kompozitora mlađe generacije. Osvojio je nekoliko državnih priznanja za svoja dela, koja su izvođena u zemlji i inostranstvu. Njegovo delo Allegro barrocco za dve violine i klavir komponovano je 1973. i predstavlja jedan od primera njegovog tipično neoklasičnog pristupa muzici, te sadrži brojne muzičke asocijacije na prošlost.