Danijel Blinkhorn (Australija) je kompozitor i digitalni umetnik koji je trenutno nastanjen u Sidneju. Njegovi radovi su bili izvođeni i izlagani u inostranstvu na festivalima, u koncertnim dvoranama, na konferencijama, u galerijama i na drugim lokacijama. Dobio je preko dvadeset nacionalnih i internacionalnih priznanja. Njegove skorašnje aktivnosti obuhva taju: studijska istraživanja (Churchill Fellowship, 2011; ABC – Australian Broadcasting Corporation Media Arts Fellowship 2010) i broj ne ekspedicije posvećene sakupljanju terenskih snimaka na određenim lokacijama širom Amazonije, zapadne Indije, severne Evrope, Australije, Srednjeg istoka i Severnog pola. Dok je potpuno samouk na polju elektroakustičke muzike i digitalnog medija, formalno obrazovanje stekao je na brojnim australijskim univerzitetima, uključujući COFA – UNSW i Univerzitet u Volongongu gde je njegova dokotorska disertacija iz kompozicije ocenjena sa najvišom ocenom.

Jeu fabriqué
Uspomene na industrijske, fabričke i mehaničke umetnosti čine osnovu za Jeu fabriqué… Dok sam bio dete, naizgled beskonačan mehanizovan prostor radionice moga oca, i sve zvučne aktivnosti koje sadrži, uveličavao sam svojom maštom. Svaki put kada bih posetio radionicu izgledalo je kao da se otvara ekspanzivno spektralno nepce, gde se alati za rad, njihovi oblici, zvuci i prostori koji ih okružuju, pretvaraju u pronalazačka sredstva … Alati postaju igračke, artikulišući zamišljeno. Radionica je bila mesto pokreta, industrije i invencije… Budući da je bila smeštena među gusto rastinje i da je udomljavala mnogo ptica, nisam bio iznenađen činjenicom da su moja sećanja na nju zapravo bila isprepletana slikama njenog okruženja. Tokom dela čuju se ukrštajući obrasci, pokreti i prostori koji moduliraju između apstraktnog i konkretnog… Slike su naslikane, a kako se sećanja i himera stapaju, prizori i zvuci bivaju razotkriveni. Materijal ovog rada sačinjen je od snimaka zvukova alata-igračaka, pravih alata, imaginarnih i realnih prostora, a svi oni nastoje da predstave neke od zvukova i slika pronađenih u okruženju fabrikacije, invencije i imaginacije.