Dejan Despić (1930, Srbija) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji, gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete, prvobitno u Muzičkoj školi „Mokranjac” (1955–1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu gde je penzionisan kao redovni profesor (1965–1995). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 1999. godine vrši dužnost sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.

Minijature za FLOBARP, trio, op. 206 (2009)
Moja opšta sklonost ka muzičkoj minijaturi ovde je našla mesto u ansamblu kome sam smislio ime prema sastavu instrumenata: FL(auto)OB(oe)ARP(a). Njegovo delikatno zvučanje, ispredeno od tananih i poetičnih niti, prirodno me je vodilo ka prevashodno lirskim idejama, čiji bi opšti nazivnik mogao biti – nežnost, u varijacijama.