Aleksandar Simić (1973, Srbija) – njegov opus obuhvata veliki broj dela za sve standardne ansamble – od muzike za solo instrumente uz pratnju klavira, preko trija, kvarteta, horske muzike, muzike za gudački i simfonijski orkestar, do klavirskog koncerta i vokalno-instrumentalnih dela. Osnivač je ansambla Serafimi (2006) koji izvodi njegovu kamernu muziku i predstavlja je široj publici putem koncerata i brojnih snimaka ostvarenih za radio i televiziju. Narudžbine za njegovu muziku dolazile su iz Rusije i Vatikana, i organizacija poput Ujedinjenih nacija. Komponovao je i muziku za pozorište, filmove, televiziju i internacionalna sportska takmičenja. Pored muzičkog, publici je poznat po svom društvenom angažmanu na polju međureligijskog dijaloga i brojnim humanitarnim akcijama u kojima je učestvovao ili ih inicirao, poput kampanje za besplatne kulturne sadržaje posvećene starima, siromašnima i hendikepiranima, pod nazivom Note iz srca.

Dresden Quartet
Krenuo sam na probu sa prijateljima koji su me čekali na Karl Maria Von Weber akademiji. Kako sam izašao iz kuće, u glavi je počela da mi svira muzika, različita od one koju smo spremali. Još nisam ni stigao do Wettiner Platz-a, a sve teme i raspored odseka bili su uredno složeni u mojoj glavi. Nekoliko nedelja kasnije, kada je kompozicija bila gotova, nazvao sam je Dresden Quartet.