Đuro Živković (1975, Srbija/Švedska) potiče iz porodice u kojoj nema muzičara, mada su njegovi roditelji probudili u njemu ljubav prema umetnosti. Rano se zainteresovao za folklor, pravoslavnu tradiciju i vizantijsku muziku, što ga je podstaklo da razvije niz kompozicionih tehnika poput poliritmije, improvizacije, lestvičnih nizova zasnovanih na osobenim harmonijama, polifonije slojeva (multipolifonije) i heterofonije. Od 2002. sve više ga interesuje organizacija harmonija, što je vidljivo u novom pristupu procesu komponovanja. Živkoviću je značajno tzv. harmonsko polje, način na koji akordi postoje u koherenciji ili simbiozi sami sa sobom, pa i geneza i izgradnja harmonskog puta. Njegovu muziku naručuju, izvode, snimaju i emituju vodeći ansambli i solisti širom Evrope, Japana i Severne Amerike. Dobitnik je Švedske Gremi nagrade 2010. za delo Le Cimetière Marin u izvođenju ansambla Sonanza. Predaje na Kraljevskom koledžu za muziku u Stokholmu.

Kompozicija I Shall Contemplate… je intimna, kamerna kompozicija za glas i mali ansambl u formi kantate. U njoj koristim improvizacionu tehniku, bilo zapisanu ili ne, u potrazi za slobodnom muzikom – to je umovanje o muzici i poretku stvari koje teže ka bivstvu u sveslobodi i svemogućnosti duha.
„Ja ću svakog dana sozercavati o licima svetaca kako bih našao počinak u njihovim rečima.” (Antifon Liturgije časova)
„U tišini nalazimo tajne ove senke koja sija jače od najsjajnijeg svetla u najmračnijoj tami”. (Sv. Dionisije Areopagit, Mistična teologija)