Dejan Despić (1930, Srbija) je kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji, gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete, prvobitno u Muzičkoj školi „Mokranjac” (1955–1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu gde je penzionisan kao redovni profesor (1965–1995). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 1999. godine vrši dužnost sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.

Ostvarenje Danze Rustiche, op. 215, za gudački trio, komponovano je 2010. za izvrstan italijanski trio mladih muzičara (koji čine dve sestre i brat) nazvan Trio Broz (nema veze sa Josipom!). Sastoji se od sedam igara, sa uvodom od tri karakteristična akorda, koji se potom javlja još dvaput, kao intermeco. Osnovni, kvazifolklorni duh doneo je i naziv kompozicije – kao seoske ili seljačke igre – shvatajući pojam „rustičnog” vrlo uslovno i stilizovano, slično kako se on primenjuje, recimo, u odnosu na „rustični” nameštaj ili ambijent u inače civilizovanoj sredini.