Mark Andre (1964, Francuska) studirao je kompoziciju na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu, osvojivši prve nagrade iz kompozicije, kontrapunkta, harmonije, analize i muzičkih istraživanja. Kao dobitnik stipendije Ministarstva spoljnih poslova proveo je tri godine (1993–1996) na studijama kod Helmuta Lahenmana (Helmut Lachenmann) na Visokoj školi za muziku u Štutgartu. Paralelno je studirao muzikologiju na Višoj školi u Parizu i u Centru za visoke studije renesanse u Turu, diplomiravši sa tezom o Ars Subtilior, temi koja čini jednu od osnova njegovih estetskih promišljanja. Pohađao je majstorske kurseve kod Brajana Fernihaua (Brian Ferneyhough) u fondaciji Rojamon.

Kao rezidentni kompozitor štutgartske Akademie Schloss Solitud, 1996. godine osvojio je nagradu Kranichsteiner Letnjih kurseva za Novu Muziku u Darmštatu. Iste godine, učeći sa Andreom Rišarom (André Richard) elektronsku muziku kao rezident Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR (Frajburg), osvojio je internacionalnu nagradu za delo Trou noir univers za orkestar, soliste i elektroniku (1992–1993). Bio je rezident SWR-a u Baden-Badenu (1997–1998), Vile Mediči u Rimu (2001) i Frankfurtske opere gde je dobio nagradu za …das O (troisième partie de …22,13…), delo koje je izveo ­Modern Ensemble u Bohenhajmerskom depou. Kao stipendista DAAD umetničkog programa Andre je proveo 2005. godinu u Berlinu. Tada je osvojio Christoph und Stefan Kaske nagradu.

Marku Andreu dela naručuju ugledni evropski festivali, poput onih u Donauešingenu i Vitenu. Od 1997. predaje kontrapunkt i orkestraciju na Nacionalnom konzervatorijumu strazburške regije, kao i na frakfurtskoj Visokoj muzičkoj školi.

Iv 2 za violončelo solo (2007) – delo je rezultat kompozitorovih traganja za „novim kompozicionim činom“ putem istraživanja srednjovekovnih muzičkih praksi, naročito  srednjovekovnog kontrapunkta i notiranja ritma.