Rodni Veška II je verovatno najpoznatiji po svojim algoritamskim kompozicijama, uključujući opere zasnovane na životima Embrouza Birsa i Sapfe. Njegove kompozicije izvode se i snimaju širom sveta.

Njegov najnoviji autorski CD, Music for Strings, sadrži algoritamske kompozicije: gudačke kvartete i solističke kompozicije, koje su snimili članovi Kvarteta Nevski iz Rusije. Veška predaje na Državnom univerzitetu Severne Karoline.

Beogradska uvertira, za orkestar

Beogradska uvertira je komponovana 2008. godine, uz korišćenje algoritma koji je osmislio i kodirao kompozitor. U srednjem odseku, u taktu 7/8, citirana je srpska narodna pesma Ajde Jano.