Slobodan Atanacković (1937, Srbija) studije kompozicije završio je 1965. godine u Beogradu (klasa prof. Milenka Živkovića). Prve radove objavio je 1962. godine (Varijacije za violinu i klavir, Vokalni triptihon, Klavirski trio, Gudački kvartet). Već u njima afirmisao je savremeni pristup u tretmanu zvuka i oblika. Vokalno-simfonijskim delom Canto eroico ispoljio je afinitet ka pevanoj reči, koji je potom iskazao još kroz deset oratorijuma i kantata. Komponovao je i dela ’aposlutne’ muzike: Ad vivum, dve freske za simfonijski orkestar, Sinfonia da festa, Polijelej i dr. Za svoje stvaralaštvo dobio je niz priznanja i nagrada na javnim konkursima. Posebno se ističu: Oktobarska nagrada grada Beograda (Akatist) i dve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu (Dve freske za simfonijski orkestar, Sinfonia eterofonica). Njegova dela izvođena su u preko pedeset zemalja, snimljena su na nosače zvuka i stavljena na raspolaganje radio i televizijskim stanicama.

Sublimationi per tre, za violinu, klarinet i klavir
Gde je to, šta je to, muzika? Ovo pitanje me muči i danas, kao što me je mučilo svih ovih godina koje su iza mene. Probudi se tako čovek nekog jutra, a oko njegove glave pesma kruži. Probudi se tužan, ophrvan ratovima i silinom zla koje je protutnjalo planetom. Tog jutra probudim se veseo, a ne znam zašto. Nešto nestašno vri u meni. Evo, gotova je već tema, a u njoj motivi koji se ređaju kao slike iz mog života. Dečiji nestašluci, razmišljanja zrelog čoveka. Tematske floskule pretačem u celine. Svaka je različita, a od istog materijala. Nižu se pred nama držeći se za ruke, kolerik i sangvinik, patetik i optimist, dekadentnost i progresivnost. Beše to neobično jutro. Sve je spontano. Jedino naziv dela je otuđen. Ako objašnjenje potražimo u rečniku stranih reči i izraza, saznajemo da se reč „sublimationi” odnosi na proces u kome se od nečega pravi nešto bolje. Od tematskih floskula koje su me pohodile tog jutra, ja sam pokušao da napravim nešto bolje, a na izvođačima je da od onoga što sam ja napisao, naprave nešto još bolje.