Teodora Stepančić (1982, Srbija/Holandija) diplomirala je klavir i studirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije nastavila je i završila na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Trenutno živi i radi u Holandiji. Aktivna je kao kompozitor, pijanista, performer i improvizator, u pozorištu i muzičkom teatru. Pijanista je u ansamblu Modelo62, a sarađuje i sa ansamblima Asko-Šenberg, Nederlands Blazers Ensemble, Royal Impro visers Orchestra, Holland Symfonia. Nastupa širom Evrope, u Izraelu, Iraku. Trenutno priprema turneje i koncerte u Argentini i Kaliforniji.

The Trio za harfu (ili klavir), violu i violončelo
Glavni elementi na kojima se bazira ova kompozicija su: intonacija – korišćen je temperovani sistem sa četvrttonovima u kombinaciji sa prirodnom intonacijom baziranom na alikvotnom nizu; vreme – veći deo kompozicije podeljen je na sisteme istog trajanja, ali različitog sadržaja tako da se tempo neprestano menja dok jednake vremenske celine pulsiraju i određuju ritam celokupne forme; na početku druge polovine dela nalazi se interludijum koji ne prati ista pravila; dramski momenat – u ovom slučaju dramski element nije direktno povezan sa muzičkim sadržajem. To je momenat koji se dešava istovremeno u paralelnoj realnosti i koji samo na trenutak proviri u trenutna dešavanja.