Ivan Brkljačić (1977, Srbija) je diplomirao (klasa Srđana Hofmana), magistrirao (klasa Zorana Erića) i doktorirao kompoziciju (Hofman) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Njegova dela izvođena su mnogo puta u Beogradu i Srbiji, a takođe i u: Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, BiH, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Australiji (2010. godine kompozicijom Jinx otvoreni su Svetski dani muzike u Sidneju). Brkljačić se bavi komponovanjem muzike za pozorišne predstave, a 2012. godine napisao je muziku za dugometražni igrani film Ustanička ulica, u režiji Miroslava Terzića. Bio je zaposlen kao profesor muzičkih oblika u Srednjoj muzičkoj školi „Mokranjac”u Beogradu, od 1999. Potom, od 2005. radi kao asistent, a od 2010. i kao docent  na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Katedri za muzičku teoriju. Od 2007. godine deluje kao umetnički selektor Međunarodne tribine kompozitora. Dobitnik je nagrade „Mokranjac” za 2005. godinu za kompoziciju Kada se SEDAM puta digne zavesa za simfonijski orkestar, statuete 41. Sofest festivala za najbolju originalno komponovanu muziku, za film Ustanička ulica i Godišnje nagrade časopisa Muzika klasika, za 2012. godinu, u kategoriji primenjene muzike (za isti film).

Quattro Temperamenti per 4 saxofoni

I – Collerico
II – Flegmatico
III – Melanconico
IV – Sanguinico

Pretpostavka da svaki od članova bilo kog ansambla u taj ansambl unosi kompletnu svoju ličnost, sa svim pozitivnim i negativnim osobinama, bila je inicijacija ove kompozicije. Time sam povezao svaki od saksofona sa jednim od četiri temperamenta (iz psihologije poznatih kao kolerik, flegmatik, melanholik i sangvinik) i tim putem došao do muzičkog sadržaja. Bariton-saksofon me je asocirao na nekog ko je ljut, besan, žučan, ali istovremeno energičan, strastan i veoma ambiciozan. Sopran-saksofon je ravnodušan, stidljiv i ne pokazuje svoje emocije. Tenor-saksofon priča svoju tužnu i melahnoličnu priču, punu brige i nerazumevanja. Alt-saksofon je živahan, ekstrovertan, punokrvan i veoma sklon uzbuđenju. Zahvaljujući svojim različitostima svaki od saksofona dobija mogućnost stvaranja kompleksnog, raznovrsnog i skladnog zajedničkog zvuka. Ova kompozicija je, takođe, rezultat svojevrsnog osamostaljenja numere McMelanholik iz instrumentalnog teatra Istar, koji je premijerno izveden 2011. godine.