Ante Grgin (1945, Srbija) je studije klarineta završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Niz godina bio je prvi klarinetista Beogradske filharmonije, a 1995. je postao profesor klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kao solista i kamerni muzičar nastupao je u mnogim gradovima nekadašnje Jugoslavije, u Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Švajcarskoj, Češkoj Republici, Rusiji, Belorusiji, Kini. Osvojio je brojna priznanja na takmičenjima u Ženevi, Minhenu, Pragu i često je član žirija na  mnogim nacionalnim i internacionalnim takmičenjima. Među brojnim nacionalnim nagradama na planu izvođaštva i pedagogije posebno se izdvaja Nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Njegov kompozitorski opus u kome se prepliću elementi džeza, evergrina i klasike, obogatio je literaturu za duvačke instrumente.

Sonata za alt-saksofon  i klavir je porudžbina slovenačkog saksofoniste Leva Pupisa, kome je i posvećena. Ova Sonata je osma u nizu sonata koje je Grgin napisao i posvetio svojim kolegama duvačima. U njoj, kao i u svim ostalim delima, Grgin iznad svega ističe melodiku,  služeći se ritmikom i harmonijama karakterističnim za džez. Ovi elementi posebno su  potencirani u ovoj Sonati jer je uloga samog instrumenta, saksofona kao džez instrumenta, vodeća u ovom žanru.  Sonata je trostavačna. Prvi stav je Allegro, drugi stav Bluz, treći stav Swing.