Vladimir Tošić, (1949, Srbija) – kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu.

Dobitnik je prve nagrade na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000).

Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike širom sveta: 2009, Kansas City, SAD; 2008, Florida (SAD); 2006, Duluth (SAD), Las Vegas (SAD); 2006, Kasel (Nemačka); 2004, Lima (Peru); 2003, Sardinija (Italija); 2002, Florida (SAD); 2001, Sao Paolo (Brazil); 2000, Sao Paolo (Brazil), Bouling Grin (SAD), Filadelfija (SAD)…

Dela Vladimir Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD među kojima je i autorski CD MELANGE (PGP RTS 2000).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Kompozicija Silabial za flautu, fagot/bas klarinet i klavir izgrađena je na jednoj vrsti slobodnog kanonskog dijaloga dva instrumenta, basovskog i sopranskog, koji donose donekle variran materijal, uz deonicu klavira koja obrazuje puls liniju i harmonsku podlogu.

Osnova kompozicije je melodijski niz od osam tonova alikvotnog modusa koji se na različit način varira u tri odseka.

Prepoznatljivim, važnim osobinama kompozitorovih ranijih dela: procesualnoj organizaciji, repetitivnosti, simetriji, dodaju se brži tempo i življa ritmika čime se povećava protok događaja u vremenu. U odnosu na prethodna ostvarenja, strogost u ostvarivanju zadatog procesa je nešto manja u korist prihvatljivijih akustičkih rešenja.