Vladimir Gligorić

Vladimir Gligorić (1979, Srbija) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirao je u klasi Jokut Mihailović, a magistrirao i doktorirao u klasi Aleksandra Serdara. Usavršavao i na Konzervatorijumu za muziku u Ženevi, u klasi Elizabete Atanasove.

Laureat je Međunarodnog pijanističkog takmičenja U spomen na Emila Giljelsa u Odesi (Ukrajina, 2010) i finalista je takmičenja Muzičke omladine u Beogradu (2009) i Bezendorfer i Šimel u Finiksu – Arizona (SAD, 2011), na kom je nagrađen za najbolje izvođenje virtuoznog dela. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog umetnika u 2009. godini i specijalizovanog časopisa Muzika Klasika za najboljeg mladog umetnika u 2010. Održao je brojne resitale u gradovima Srbije, kao i u nekoliko evropskih gradova (Rim, Ženeva, Pariz, Barselona … ).

Učestvovao je na festivalima Oktoih, Čelo fest, Mermer i zvuci, Međunarodna tribina kompozitora, BUNT i KoMA u Srbiji, Hvarsko ljeto i Muzički Biennale Zagrebu Hrvatskoj i na festivalu Balkan forum u Bugarskoj.

Nastupao je sa Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Srbije, Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran, orkestrom Kamerata Serbika, Razgradskom filharmonijom, Filharmonijom Odese pod upravom Bojana Suđića, Biljane Radovanović, Vladimira Kranjčevića, Dragomira Nenova, Hobarta Erla i Aleksandra Vokera.

Snimao je za Radio- televiziju Srbije.

Vladimir Gligorić je viši umetnički saradnik na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.