Themus Ensemble izvodi kompozicije u kojima pisane partiture sadrže pozorišne indikacije. One se sjedinjuju i pretvaraju u improvizacije. Ansambl insistira na tome da se ovi komadi nazivaju pozorišnom muzikom ili musique théâtrale a ne muzičkim pozorištem ili théâtre musical. Muzika, partiture, pokreti i muzičari postaju jedno te isto.

Themus Ensemble

The Box je novokomponovana verzija prethodnog koncerta pod nazivom Tick Tack Table. U The Box se radi o sili zvuka koji izlazi iz sasvim male kutije i dominira svojim okruženjem. Vizuelno je veoma snažan pokret tri muzičara na sceni u kombinaciji sa zvukom. Obični, svakodnevni predmeti tako se pretvaraju u muzičke instrumente.

Mansur Hoseini je studirao na muzičkim konzervatorijumima u Briselu, Parizu i Geteborgu. Specijalizovao se za pozorišnu muziku i radio studije i istraživanja o Georgasu Apergisu i Mauriciju Kagelu. Mansurovo poznavanje kung-fu veštine uticalo je na njegovu pozorišnu muziku i koreografiju u njegovim kompozicijama. Radio je sa nekoliko video umetnika i plesača kao i na pozorišnim projektima. Njegove kompozicije izvodili su ansambli na raznim muzičkim i pozorišnim festivalima u SAD, Evropi i Južnoj Americi.

Toni Blumdal je studirao kompoziciju kod profesora Sven-Davida Sandstroma u školi kompozicije u Gotlandu i kasnije na Geteborškom univerzitetu. Blomdal uglavnom komponuje muziku za manje kamerne ansamble, elektro akustičnu muziku i radi u oblasti saund-art-a i instalacija. Veća dela poput dela za simfonijski orkestar i gudački orkestar su takođe na listi njegovih dela. Njegova muzika se uglavnom izvodi u Švedskoj na nacionalnoj televiziji i nacionalnom radiju, ali se takođe izvodi u inostranstvu u Francuskoj, Albaniji i SAD. Tonijeva opereta Lajka, pas u svemiru, za decu, postigla je veliki uspeh i izvođena je na turneji. Toni je takođe direktor Geiger muzičke grupe koja organizuje muzičke festivale od 2007.

Andreas Hol je studirao saksofon i klarinet na Muzičkom univerzitetu u Geteborgu kod profesora Stena Petersona. Istovremeno je učio improvizaciju kod Andersa Hagberga i Andersa Jormina. Sam Andreas je predavao saksofon, klarinet i flautu u nekoliko muzičkih škola u i u okolini Geteborga od 2003. Andreas je svirao na nekoliko različitih džez i folklornih muzičkih festivala sa svojim duvačkim kvartetom. Grupa Mess i Ingvar Andersson kvartet su ga povremeno zvali da nastupa sa njima na raznim džez festivalima i u džez klubovima u Švedskoj i van nje. Na njegovom repertoaru takođe se nalazi širok spektar savremene muzike.