devotioModerna – Bucharest, ensemble for contemporary music

DevotioModerna Ensemble, koga su u decembru 2005 osnovali kompozitorka i dirigentkinja Karmen Marija Karneći zajedno sa svojim bliskim saradnikom čelistom Danom Kavasijem, posvećen je isključivo modernoj muzici. Od svog početka, ansambl je imao priliku da nastupa na svim Meridian festivalima, takođe na većini godišnjih nastupa na Međunarodnoj nedelji nove muzike koji su organizovani u Bukureštu, kao i na George Enescu međunarodnom festivalu – 2009.

devotioModerna ima osnovni sastav od šest instrumenata: flauta, klarinet, violina, violončelo, klavir i udaraljke kojima se ponekad pridružuju drugi instrumenti kao i pevači i recitatori. Tokom deset godina svog postojanja, istaknuti izvođači koji imaju solidno iskustvo u savremenoj muzici često su svirali zajedno sa mlađim talentovanim instrumentalistima i delili svoje veštine na ovom specifičnom polju interpretacije.

Glavni stilski pravac ansambla je izvođenje rumunskih modernih i savremenih dela, neka od njih kao svetske premijere. U ovom smislu, izvođena su brojna dela rumunskih kompozitora različitih generacija kao i veoma poznatih kompozitora iz rumunske dijaspore, a takođe i dela svetski priznatih kompozitora.

Na devotioModerna Ensemble se danas gleda kao na originalnog i cenjenog promotera nove klasične muzike u Rumuniji.

devotioModerna