Ulpiu Vlad

Ulpiu Vlad (1945, Rumunija) je diplomirao na Nacionalnom univerzitetu za muziku u Bukureštu, gde je studirao kompoziciju u klasi Anatola Vierua. Specijalizirao je na Akademiji Santa Čečilija u Rimu, kod Virgilia Mortarija. Radio je kao istraživač, urednik i direktor Rumunske muzičke izdavačke kuće, a potom u Muzičkom odeljenju rumunskog Ministarstva za kulturu. Gotovo dvadeset godina (1993–2012) bio je profesor na Nacionalnom univerzitetu za muziku u Bukureštu. Od 2006. bio je potpredsednik Udruženja kompozitora i muzikologa Rumunije i od 2013. predsednik rumunske sekcije Međunarodnog udruženja za savremenu muziku. Mnoge od Vladovih brojnih i raznovrsnih kompozicija izvođene su izvan Rumunije, u Nemačkoj, Holandiji, SAD, Izraelu, Francuskoj, i publikovane od strane mnogih izdavača – Editura Muzicala Bucuresti (Muzička izdavačka kuća iz Bukurešta), the Carciofoli Verlagshaus – Cirih, i Musikproduktion Höflich – Minhen, kao i snimljene na CD-ovima. Među njegovim priznanjima su: Nagrada George Enescu Rumunske akademije 1985, Nagrade Udruženja kompozitora Rumunije (za 1991, 1995, 2000, 2003, 2006, 2009), Orden za zasluge u kulturi, 2004.

Sonorities and Forget-me-not – kompozicija za flautu i klavir se zasniva na nizu veoma osobenih struktura koje se nadovezuju ili prožimaju podižući tenziju u ekspresivnom luku, koji primarno potiče od evokativnog karaktera dela. Komponovana je u jednom stavu i ima nekoliko različitih odseka, koji su ponekad jasno razgraničeni. U delu se radi sa modalnim konstrukcijama koje se razlikuju po tonskim visinama i na originalan način pokrivaju celokupnu hromatsku skalu. Sonorities and Forget-me-not je među mojim manje novatorskim delima i u njemu je akcenat na ekspresivnosti. Verujem u muziku koja je bliska prirodi, u kojoj univerzalni zakoni bivaju ostvareni na bezbroj načina, kako na nivou celog dela, tako i u ravni istančanih detalja koji doprinose interpretaciji. Ono što je suštinsko – to je duh muzike, i njega stvara izvrsnost. Preimućstvo rada sa superiornom energijom – stvaranja sistema u umetničkoj kreaciji, kumulaciji i transmisiji – leži u nama samima; važno je otkriti je i staviti u pogon. (Ulpiu Vlad)