Man-Čing Donald Ju

Man-Čing Donald Ju (1980, Hong Kong) piše muziku koju je kritičar Fanfara opisao kao „oblikovanje privlačnog i ličnog međusobnog prožimanja tonalnog i atonalnog jezika, sa muzičkim bojama i pok­retima njegove rodne zemlje koje se infiltriraju u taj miks…” Ju je sada angažovan sa punim radnim vremenom kao nastavnik na Odseku za Kulturu i kreativne umetnosti na Pedagoškom institutu u Hong Kongu. Više od stotinu dela iz Juovog opusa izvođeno je na radiju, raznim događajima, susretima, festivalima, konferencijama u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Njegovu muziku premijerno su izvodili Akademski filharmonijski orkestar iz Luganska, Filharmonija iz Černica, Hor Opere Hong Konga, stipendisti univerzitetskog hora Harvarda i drugi. Juovu muziku objavili su Edizioni Sconfinarte u Italiji, Helm & Baynov Verlag u Nemačkoj, Zimbel Press u SAD itd. Snimke su načinili Ablaze Records (SAD) i Albany Records (SAD).

Head on Vortex za gudački kvartet
Muzika je inspirisana delom moderne kineske umetnosti Head on Vortex Kai Đuo Qianga. Muzika počinje sa nekoliko tonskih visina koji se postepeno mešaju sa disonantnim ekspresivnim zvučnim efektima. Ubrzo muzika gradi klimaks kada se pojavljuje zasićenje hromatskih materijala. Posle toga, pojavljuje se kontrastni odsek koji donosi svojevrsne misteriozne zvučne efekte. Centralni odsek karakterišu mikropolifoni materijali i težnja ritmičkoj neodređenosti. Naredni kontrastni odsek donosi ponavljanje prethodnog materijala. Nakon dostizanja narednog klimaksa, muzika se vraća prvobitnim materijalima i postepeno zamire. Tokom celog dela različiti kineski elementi suštinski su generisani da bi sintetizovali moj specifičan zvuk koji imitira efekte pekinške opere i kineske instrumente šireći tehniku proizvođenja zvuka gudačkih instrumenata.