Sonja Mutić

Sonja Mutić (1984, Srbija) diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (2011), Odsek za kompoziciju i orkestraciju, u klasi Zorana Erića. Trenutno pohađa doktorske studije kompozicije, u istoj klasi, a istovremeno je angažovana u nastavi kao demonstrator. Usavršavala se na kursevima i radionicama kompozicije, improvizacije, elektronske i filmske muzike i sarađivala je sa brojnim ansamblima. Njena dela izvođena su u Austriji, Belgiji, Holandiji, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, na festivalima (Gaudeamus Muziekweek, NJO Muziekzomer, Boswiler Sommer, MQ Summer of Sounds Wien, isaFestival Zeitenwenden, Culturescapes Balkans, Autumn Music Festivities, Međunarodna tribina kompozitora, KoMA), i emitovana je na švajcarskom, holandskom i srpskom radiju. Njeno delo disappearing particles objavljeno je na CD kompilaciji Processions ansambla pre-art (2014), a In it za harmoniku solo objavljeno je u zborniku Savremena srpska muzika za harmoniku Vladimira Blagojevića (2015). Dobitnica je druge nagrade na 20th Young Composers Meeting (2014) u Apeldornu za kompoziciju The fool, druge nagrade na 7. pre–art takmičenju za kompozitore iz jugoistočne Evrope i specijalne nagrade švajcarske institucije Künstlerhaus Boswil u vidu rezidencijalnog boravka u Švajcarskoj (Artist in Residence) za kompoziciju disappearing particles (2013), i nagrade Fonda Josip Slavenski FMU u Beogradu za kompoziciju Ono, za simfonijski orkestar (2011).

borderline se odnosi na granični poremećaj ličnosti (borderline personality disorder), koji se ispoljava u vidu samodestruktivnog, impulsivnog ponašanja, česte promene raspoloženja i emotivne nestabilnosti.

Kompozicija predstavlja završni rad dvonedeljnog masterklasa isa–Internationale Sommerakademie PragWienBudapest, održanog u Mircušlagu (Austrija) 2014. godine.