Ivana Ognjanović

Ivana Ognjanović (Srbija), kompozitor, sound-designer i performer, diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, završila master multimedijalne kompozicije na Visokoj školi za muziku i teatar u Hamburgu (M.A. in Multimediale Komposition, Hochschule für Musik und Theater Hamburg) u Nemačkoj, i trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Srđana Hofmana.

Kompozicije su joj izvođene Grčkoj, Engleskoj, Litvaniji, Makedoniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Češkoj, Japanu, Austriji, Finskoj, SAD i Srbiji. Učesnik je brojnih festivala kao što su Međunarodna tribina kompozitora, Salisbury festival, Elektronische Nacht, Connecting Media, Making New Waves, Bipolar, Music In the Global Village, Klangwerktage, ICMC2008, ENTER, SIGGRAPH Asia2009, Pécs – Cultural Capital for Europe 2010, KOMA, ISCM WNMD 2013. Stalni je član multimedijalnog ansambla European Bridges Ensemble (EBE) specijalizovan za komponovanje i performans preko interneta.

Wreck of Silence, kompozicija za mecosopran, bariton, violončelo, klavir i elektroniku (2014) – Višestruko usporavanje zvučnih, i vrlo kratkih muzičkih uzoraka uzetih iz banalne melodije jedne muzičke kutije stretching metodom, njihova naknadna harmonizacija, pomeranje tonske osnove i montaža gotovih modela, osnovni su postupci u izradi elektronskog sloja.

Faktura u ansamblu se kreće od pokušaja tembralnog utapanja u elektronski zvuk, pa sve do potpunog međusobnog kontrastiranja. U kompoziciji su korišćene dve strofe pesme Emili Dikinson I felt funeral in my brain. Kompozicija je nastala kao porudžbina ansambla Gradilište.