Darija Andovska

Darija Andovska (1979, Makedonija) diplomirala je komponovanje u klasi Goce Kolarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju i završila master studije u klasi Izabel Mundri (Isabel Mundry) na Univerzitetu umetnosti u Cirihu (Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK); trenutno je na doktorskim studijama Harvardskog instituta u SAD, a mentorka joj je Haja Černovin (Chaya Czernowin). Autorka je brojnih dela u oblasti kamerne, solističke, orkestarske, simfonijske i horske muzike, muzike za film, pozorište i ples, kao i multimedijskih projekata.
Dela su joj do sada izvođena u Albaniji, Azer­bejdžanu, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Danskoj, Engleskoj, Francuskoj, Gruziji, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Jermeniji, Kanadi, Makedoniji, Meksiku, Nemačkoj, Norveškoj, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, SAD, Sloveniji, Srbiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Turskoj i Ukrajini.
Takođe, objavljena su joj brojna dela, uključujući i filmsku i pozorišnu muziku, nominovana je za brojne nagrade i nagrađivana širom sveta.
Andovska je učestvovala u evropskoj mreži Music Masters on Air (MusMA) za 2013/14. godinu. Bila je nominovana (2014) za nagradu „Virtuoz“ za najboljeg kompozitora u Makedoniji, koju je dva puta i osvojila, 2013. i 2015. Dobitnica je i Nagrade za kulturu Grada Ciriha za najboljeg kompozitora u 2014. godini. Takođe, bila je muzička ambasadorka Makedonije u okviru projekta CEEC 16+1 saradnje između Kine i zemalja srednje i istočne Evrope za 2016/17. godinu.
Radi kao vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i Fakultetu dramske umetnosti u Skoplju.

Illuminations(Iluminacije) su napisane 2001. godine, za vreme građanskog rata u Makedoniji, kada sam se duboko premišljala da li je bolje izaći i spasiti život makar i nekom psu ili napisati gudački kvartet. Na kraju sam valjda učinila i jedno i drugo. Sukobi koji su se u mom biću tada odvijali sasvim su očigledni u prvom i trećem stavu, pod naslovom „Illuminations I“ i „Illuminations II“: u prvom stavu između svakodnevnog sveta/mašine i duhovnosti (otuda citati makedonskog crkvenog pojanja, šapati i zvuci udaraljki), dok treći stav predstavlja humor kao način da se izbegnu ili prežive životne teškoće (otuda pucketanje prstima i pevanje). Naslov središnjeg stava je Meditation (Meditacija) – kao prelazno i transcendentno stanje bića i uma.