Božo Banović

Božo Banović (1963, Srbija) završio je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Rajka Maksimovića. Studirao je takođe i kod profesora Vlastimira Trajkovića. Osim na raznim nacionalnim festivalima, njegova dela su izvođena u više evropskih zemalja, Južnoafričkoj Republici, Australiji i SAD. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

Preludijum je nastao 1987. kao klavirska kompozicija, a zamišljen je u vidu ponavljanja i razvoja istog motiva. Pošto je dugo ležao zaboravljen, ponovo sam ga otkrio i aranžirao za gudački orkestar, u nadi da mu prolazak vremena i promena instrumentacije neće promeniti izvorni karakter.