Dalibor Đukić

Dalibor Đukić (1985, Banja Luka). Nižu i srednju muzičku školu „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci završio je 2004, a iste godine je upisao Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, smer kompozicija. Petogodišnje studije je završio 2009. godine u klasi prof. Slobodana Atanackovića, i time postao prvi diplomirani kompozitor u Republici Srpskoj.
Doktorski umjetnički projekat pod nazivom Igre – ciklus pjesama za sopran i kamerni orkestar je odbranio 2016. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana i time postao prvi doktor kompozicije u Republici Srpskoj.
Napisao je prvu simfonijsku kompoziciju u Republici Srpskoj (Poema affettuoso), koja je premijerno izvedena 01.06.2009. godine u Banskom dvoru.
Član je Udruženja kompozitora Srbije i Muzikološkog društva Srpske.

Prvi duvački kvintet predstavlja spoj savremenog i tradicionalnog, kako na planu muzičkog jezika, tako i na planu upotrebe standardnog izvođačkog aparata, tj. flaute, oboe, klarineta, horne i fagota. Smatrao sam da treba da težim inovacijama, ali ne odričući se u potpunosti vrijednosti koje bi se mogle označiti kao tradicionalne. To je poetika koja mi je bila bliska pri komponovanju duvačkog kvinteta, a na koju se i dan danas oslanjam, kada je u pitanju moje muzičko stvaralaštvo.
Kompozicija sadrži pet stavova: Allegro tempestoso, Scherzando, Adagio, Allegro robustamento, Andante i povratak na Allegro robustamento. Pri komponovanju sam posebnu pažnju posvetio svakoj instrumentalnoj dionici, uz težnju da lapidarnost i fragmentarnost svih stavova ipak objedinim u koherentan i cjelovit muzički tok.