Nikos Harizanos

Nikos Harizanos (Grčka) rođen je u Atini, gde je i studirao komponovanje, orkestraciju, harmoniju i kontrapunkt. Studije komponovanja zatim je nastavio na Univerzitetu u Mančesteru, gde je odbranio završni master rad u oblasti komponovanja i stekao titulu MMus. Dela su mu izvođena u 34 zemlje. Dobitnik je velikog broja prvih nagrada i priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima kompozitorâ.
Generalni je sekretar Centra za istraživanje savre­mene muzike (KSYME, Grčka) koji je osnovao Janis Ksenakis (Iannis Xenakis), kao i član i rukovodilac KSYMEnsemble-a. Takođe je član Grčkog udruženja kompozitora i Grčkog udruženja kompozitora elektro-akustičke muzike. Do sada, CD izdanja njegove muzike objavili su Naxos (Velika Britanija), WDR Keln (Nemačka), Taukay Edizioni Musicali (Italija), Fly Note (SAD), Musica Ferrum (Velika Britanija), Sheva Collection (Italija), Subways Music (Grčka), Grčko udruženje kompozitora elektro-akustičke muzike, Schott (Nemačka), Rowman & Littlefield (SAD), Da Capo Music Ltd. (Velika Britanija), Les Production d’Oz (Kanada), Gold Branch Music Inc. (SAD), Arcomis (Velika Britanija) i Centar za istraživanje savremene muzike (Grčka).

Night without Moonlight(Noć bez mesečine) za gudački ansambl, flautu i glokenšpil. Modalne harmonije i melodijske deonice u ovom delu, kao i specifičan izbor instrumenata upućuju na muziku impresionizma i romantizma. Reč je o nokturnu – povesnom žanru u kojem flauta zadržava istaknutu solističku ulogu, lebdeći iznad gudača, uz komentar zvonastih zvuka glokenšpila.