Elmir Nizamov

Elmir Nizamov (1986, Rusija) diplomirao je 2006. godine na klavirskom odseku Muzičke akademije u Uljanovsku, zatim i na odseku za komponovanje Državnog konzervatorijuma „N. Žiganov“ u Kazanju 2011, a poslediplomske studije završio je 2014. godine. Usavršavao se i pri Centru „Arnold Šenberg“ (Arnold Schönberg Center) u Beču (2012), kao i na Međunarodnoj akademiji za mlade kompozitore (grad Čajkovski, Rusija) 2015. godine. Individualno je učio i kod Petera Ablingera (Peter Ablinger), Rafaela Sendoa (Raphaël Cendo) i Beata Furera (Beat Furrer).
Nebeske kretnje, delo Elmira Nizamova za simfonijski orkestar, predstavljalo je Rusku Federaciju 2013. godine na Međunarodnom rostrumu kompozitora (International Rostrum of Composers), takmičenju u organizaciji Međunarodnog komiteta za muziku Uneska (UNESCO International Music Council) i Evropske radiodifuzne unije (European Broadcasting Union). Nizamov je poznat kao stvaralac kamernih, instrumentalnih, simfonijskih i horskih dela u raznim žanrovima, pesama, kao i muzike za pozorište i film.

The Sun The Moon and the Truth (Sunce, Mesec i Istina)
„Postoje tri stvari koje nikada ne možeš sakriti: Sunce, Mesec i istina.“ Te Budine reči predstavljaju polaznu tačku ovog dela. Te tri slike, koje kriju i duboko promišljanje i pronicljivu filozofiju Istoka, učinile su mi se neverovatno harmoničnim.