Katerina di Ceka

Katerina Di Čeka (1984, Italija) nagrađivana je na važnim međunarodnim takmičenjima kompozitora [‘tactus] Forum mladih kompozitora u Monsu, Međunarodno takmičenje kompozitora Đorđe Enesku (George Enescu) u Bukureštu, Bijenale studenata muzike u Veneciji, Međunarodni susreti mladih kompozitora Franko Donatoni (Franco Donatoni) u Milanu, komponovala je po narudžbini nekoliko institucija uključujući Fondaciju Ernst Von Siemens, ansambl Divertimento, Međunarodni festival savremene muzike Contrasts, Bijenale u Veneciji, Svetsku izložbu 2015, Fondaciju Spinola Banna per l’Arte gde je 2015. godine boravila kao rezidencijalni kompozitor.
Njene partiture su dirigovali, između ostalih, Carlo Rizzari, Jean-Paul Dessy, Gregory Charette i Sandro Gorli, izvodili su poznati ansambli i orkestri u Austriji, Belgiji, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Meksiku, Srbiji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji, Ukrajini i SAD, među kojima Neue Vocalsolisten, ansambli Mosaik i Musiques Nouvelles, Oerknal!, gudački orkestar Lviv Virtuosos, kamerni orkestar Collegium Musicum i Versipel New Music.

I svi smo kao voćke (Und wie Früchte sind wir) je rečenica iz Rilkeovog teksta Beleške o melodiji stvari (Notizen zur Melodie der Dinge) u kojem pesnik govori o cikličnosti koja povezuje ljudska bića sa Zemljom. Ova vizija predstavlja osnovu formalne strukture moga dela. Svaki prikazani događaj je cikličan i vraća se na svoju početnu tačku pre nego što se pretoči u naredni. Na kraju dela nastaje kombinacija i spoj svih prethodnih momenata.