Hanan Hadzajlic

Hanan Hadžajlić (1991, Bosna i Hercegovina) diplomirala je i magistrirala flautu pod mentorstvom prof. Sakiba Lačevića na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U istoj instituciji diplomirala je i magistrirala kompoziciju pod mentorstvom prof. Ališera Sijarića. Studentkinja je doktorskih studija flaute pod mentorstvom prof. Ljubiše Jovanovića i komentorstvom prof. Vesne Mikić na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i doktorskih studija iz oblasti Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija pod mentorstvom prof. Andrije Filipovića i komentorstvom prof. Miodraga Šuvakovića, na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Učestvovala je na seminarima iz kompozicije koje su vodili Heiner Goebbels, Philippe Manoury, Peter Ablinger, Vinko Globokar, Wolfgang Rihm, Dieter Ammann, Michel van der Aa. Stipendistkinja je Science Underground Academy 2016. i Lucerne Festival – Composer Seminar 2017. Njene kompozicije izvođene su u mnogim evropskim zemljama, Izraelu i SAD. Članica je ansambla SONEMUS i direktorka Instituta za savremenu umetničku muziku (INSAM, Sarajevo).

A Thousand Plateaus: Hommage a Deleuze & Guattari za flautu/bas flautu i procesore (2017/2018). Ciklus A Thousand Plateaus: Hommage a Deleuze & Guattari za flautu/bas flautu i procesore baziran je na filozofskom konceptu rizoma Žila Deleza (Gilles Deleuze) i Feliksa Gatarija (Felix Guattari), predstavljenom u knjizi A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia kroz šest principa, pa se ovaj ciklus sastoji od šest delova: 1. Connection, 2. Heterogeneity, 3. Multiplicity, 4. Asignifying Rupture, 5. Cartography, 6. Decalcomania. Navedeni principi baza su šest kompozicionih modela procesa rada, sa nekoliko tipova osnovnog materijala celog dela. Komponente za modulaciju zvuka za koje je raspisana partitura, čine analogni i digitalni procesori.