Dragana S Jovanovic

Dragana S. Jovanović (Srbija), dr um. vanredni je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnica je više priznanja iz različitih žanrova muzike u zemlji i inostranstvu kao što su: Kompozitor godine za 2017. god. – od časopisa Muzika klasika; Srebrna medalja Univerziteta Umetnosti Beograd, 2017; Zlatna značka Kulturno prosvetne zajednice Srbije, za trajni doprinos kulturi države Srbije, Beograd, 2010; Druga nagrada za kompoziciju AB RE 1999 (za električnu gitaru i simfonijski orkestar), International Composing Competition 2 agosto, Bologna, Italy, Nagrada iz fonda Stevan Hristić za diplomski rad Usijanje, Beograd; Srebrna medalja Univerziteta Umetnosti (kao student), Beograd.
Bila je član žirija na domaćim i inostranim takmičenjima iz kompozicije. Pored apsolutne, komponuje i primenjenu muziku. Sfera njenog interesovanja su i multimedijalni projekti. Bavi se i producentskim radom. Objavila je Praktikum 1 i 2 iz harmonije. Zvanje doktora umetnosti – kompozicija, stekla je odbranivši temu Jurijev krugTeleportacijska svita za vokalno instrumentalni ansambl i elektroniku. Pored brojnih izvođenja kompozicija na koncertima u zemlji inostranstvu, iza sebe ima i četiri autorska koncerta.

Quasi la Nuova Musica Barocca jevišestavačna kompozicija (1. Follia in Cinque, 2. Serio e Gioco, 3. Intermezzo, 4. Scherzo Fugato e. 5. Epilogo), nastala na inicijativu ansambla Beogradski barok, kome je posvećena. U potpunosti je okrenuta neobaroknim elementima, uključujući parafraze, baroknu motoričnost i oblikotvornu konstrukciju u skladu sa ličnom poetikom. Izrazito autentično izvođenje kompozicije sjajnog ansambla na originalnim baroknim instrumentima je doprinelo dobrom prijemu publike kod nas i u inostranstvu.